Význam off-page faktorů pro optimalizaci

1. února v 15:41

Základem optimalizace pro vyhledávače jsou dvě hlavní skupiny faktorů, které se podílejí na hodnocení stránek roboty vyhledávačů. Jedná se o On-page faktory a Off-page faktory. Do první skupiny patří vše, co se nachází na jednotlivých stránkách samotného webu, tedy především jeho textový obsah jednotlivých stránek a obsahová bohatost celého webu. Důležitá je také četnost změn obsahu, tedy především časté aktualizace textu a rozšiřování počtu stránek webu.

Do druhé skupiny, která nás v tomto článku zajímá především, patří všechny ukazatele, nacházející se mimo web samotný. Tedy na externích webech. Vyhledávače ve svých algoritmech totiž kladou velkou váhu těmto ukazatelům, neboť vycházejí z logického předpokladu: „Čím více odkazů z kvalitních a autoritativních domén vede, tím kvalitnější je odkazovaný web”. A to je také jeden z hlavních důvodů, proč se optimalizace pro vyhledávače stala především „honbou za zpětnými odkazy”, a to často na úkor kvality webu samotného.

 
Je důležité si v této souvislosti uvědomit, že je důležité myslet především na samotné uživatele a nabídnout jim opravdu kvalitní, přehledný a obsahově hodnotný web, protože celková návštěvnost není a neměla by být hlavním ukazatel návštěvnosti webu. Tím by měla být jeho obchodní úspěšnost a konverzní poměr. Ten udává, kolik procent návštěvníků webu vykoná požadovanou akci, kterou bývá nejčastěji odeslaná poptávka, objednávky či třeba kontaktní formulář. Tím chci říct, že pokud přivede návštěvníky na web, který není schopen generovat konverze (poptávky, objednávky), pak jsou investice vložené do přivedení návštěvníků zcela neefektivní. Proto je třeba nejen přivádět návštěvníky na web, ale rovněž zlepšovat jeho kvalitu a přidanou hodnotu návštěvníkům.
 
Pojďme však zpět k off-page faktorům. Jejich význam můžeme obecně shrnout takto:
 
„Čím více odkazů z kvalitních domén vede na náš web, tím větší šance má váš web obsadit první místa ve vyhledávání”
 

Off-page faktory:

1. Počet a kvalita zpětných odkazů a odkazujících domén
Čím více stránek a webů odkazuje na váš web, tím vyšší hodnocení vašich stránek ve vyhledávačích. Kvalita a tematická příbuznost odkazujících stránek a webů se také pozitivně podepisuje na ranku vašich stránek. Rank je interní hodnocení každé stránky vašeho webu vyhledávači. Rozhodně je důležité i stáří domény a historie odkazujícího webu.
 
2. Text zpětných odkazů
Nezanedbatelnou roli sehrává i text zpětných odkazů. Vedou-li na vaše stránky odkazy s textem obsahujícím klíčové slovo vaší stránky, pak je odkaz hodnotnější než například, jsou-li textem odkazu obecná slova „zde”, „více” nebo třeba „klikněte zde”. Pokud vaše stránka cílí na klíčová slova „boty Adidas”, je vhodné, aby odkazy vedoucí na váš web obsahovaly tato klíčová slova jako text odkazu. Je však velmi důležité zachovat variabilitu odkazů a nepoužívat zásadně odkazy v přesné shodě. V tomto případě např. „sportovní boty Adidas”, „dámské boty Adidas” anebo „přehled bot Adidas” apod.
 
3. Umístění odkazu na stránce
Zejména Google hodnotí, v které části stránky je odkaz umístěn a zda se nachází na jedné tematicky relevantní stránce webu či odkaz směřuje z každé stránky webu. Google začal penalizovat weby s velkým množstvím odkazů z jedné domény, tedy tzv. patičkové či site-wide odkazy. To jsou odkazy v patičce či postranním sloupci každé stránky webu.
 
Logicky je proto důležité, získávat odkazy z textu tematicky relevantních stránek, ideálně z autoritativních webů, především článků kvalitních blogů, zpravodajských a PR portálů anebo z článků umístěných na tematicky příbuzných webech.
 
Odlišná je však situace pro český vyhledávač Seznam, který má hodnocení odkazů a váhy jejich kvality nastaveny jinak. Zde tolik neplatí umístění odkazů, ale podle posledního námi provedeného interního testování pozice na Seznamu ovlivňuje nejvíce především kvantita zpětných odkazů, nehledě na jejich obsahové či patičkové umístění.
 
4. Křivka nárůstu zpětných odkazů
 
Pozitivně se také podepisuje frekvence a aktuálnost takto získaných odkazů. Pokud získáváte odkazy pravidelně, je to pozitivní signál pro vyhledávače, které takovéto odkazy hodnotí více, než několik let staré odkazy.
 
5. Směrování odkazů na jednotlivé stránky vašeho webu
 
Rozhodně důležitým faktorem je i to, zda odkazy směřují pouze na titulní stránku webu, či vedou i na důležité stránky či kategorie vašeho webu. Jinými slovy, jsou-li externí odkazy rozloženy na více stránek vašeho webu, tím jej vyhledávače hodnotí jako zajímavější a hodnotnější. Je proto důležité získávat zpětné odkazy nejen na hlavní stránku webu, ale i na stránky jednotlivých služeb či skupin produktů.
 
6. Stáří a trvalost zpětných odkazů
 
Stáří a trvalost zpětných odkazů úzce souvisí s bodem 5 viz výše. Je důležité, aby zpětné odkazy byly dlouhodobé, a to z jednoho prostého důvodu. Robot vyhledávače je musí nejprve nalézt a zaindexovat, což mu nějakou dobu zabere. A nejsou to dny, ale týdny. Pokud se tedy rozhodnete pro nákup zpětných odkazů, je velmi důležité, aby byly zakoupeny na dobu min. 2-3 měsíců.
 
Ve výčtu bychom mohli ještě pokračovat, cílem však není detailně poznat jednotlivé váhy algoritmu vyhledávačů, neboť ty si je velmi pečlivě chrání a mění podle potřeby. V tomto článku bychom měli pochopit podstatu a smysl off-page faktorů v obecné rovině a pochopit, čeho se případně vyvarovat při optimalizaci vlastních stránek.
 
On-line nástroje pro získání informací a hodnocení webů a zpětných odkaz:
www.majesticseo.com/
www.opensiteexplorer.org/
www.ahrefs.com/
Vyzkoušejte si je a ihned poznáte jejich sílu a schopnosti. Podstatou všech je nezávislý robot, který prochází internet a získává informace o odkazech, odkazujících stránkách i doménách.
 
Zdroj: www.corporateict.cz