Jak napsat zajímavý nadpis?

2. března v 11:01

Většina lidí rozklikává článek jen podle nadpisu. Ten nás musí nějakým způsobem zaujmout. Hlavním účelem nadpisu je, aby čtenář přečetl první větu článku. To, že někdo klikne na váš článek ještě neznamená, že ho dočte do konce nebo neodejde po přečtení první věty.

Teasery: to jsou nadpisy, které mají čtenáře navnadit. Mohou to být hádanky, řečnické otázky nebo vtipy. Teasery nemusí vždy fungovat a zaujmout natolik, aby čtenář článek rozkliknul. 

Benefit-oriented: to jsou nadpisy, které čtenářům něco slibujínadpisy, například vyřešení problémů. Jedná se o návody, o představení produktů, případně o tipy vedoucí ke kýženému výsledku. Tento článek čtenáři rozkliknout, protože je odpovědí na jejich problém. 

Text nadpisu by měl vyjadřovat obsah článku, neměl by být zbytečně krátký nebo příliš obecný. Pozor si dejte také na to, aby nadpis nebyl příliš konkrétní. Co se délky týče, doporučuje se jeden řádek, ale výjimečně se najdou i nadpisy delší.Nadpis musí být přesně tak dlouhý, aby řekl vše, co má. Nadpis musí být unikátní a originální, přesně to čtenáře zaujme. Do nadpisu je vhodné vložit klíčové slovo, článek bude tak snáze dohledatelný. 

Nadpis musí být také správně gramaticky, pozor si dáváme na pravopis a stylistické požadavky. Přímo v nadpise by neměly být odkazy. Co se stylistiky týče, podnadpisy pomáhají lepšímu členění textu a porozumění. Podnadpisy by neměly být delší, než jeden řádek. Podnadpisy by neměly být moc daleko od sebe. Podnadpisů by nemělo být příliš mnoho. V textu by se mělo objevit přesně to, co slibuje nadpis, jinak o čtenáře brzy příjdete.